Đam mỹ

Nốt ruồi bên má – Đồng Đồng Đồng Tử (Hoàn)

Đừng kỳ thị giống loài – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Yêu qua mạng – Lưu Thủy Thủy (Hoàn)

Yêu Hồ – Nam Khang/Bạch Khởi (Hoàn)

Kẻ xấu xí – Lưu Thủy Thủy (Hoàn)

Tình đầu chọn tôi, tôi rất ngọt – Thụy Mang (Hoàn)

Cắn lên đầu ngón tay anh – Tô Cảnh Nhàn (Hoàn)

Đại Ngốc và Nhóc Đần (Hoàn)

Kiêu Ngạo – Vu Triết